Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil Cad. No:143 Bayrampaşa / İstanbul

7 GÜN / 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ !

Hasta Yatağı

 

Hasta yatağı kavramı, tarihte hastane kavramı ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bilinen ilk hastane büyük ihtimal ile mısır uygarlığına aittir. Yunanistan'da ise milattan önce 291 yılına ait bir hastane, arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Hastaların yatabileceği odaları olmayan bu sağlık kuruluşunda, şifa veren tanrıdan yardım istenirdi. Bugün anladığımız manada ilk hastane MÖ 3. yüzyılda belki de Hindistan'da görülmüştür. Çin'de de erken dönemlerde hastane benzeri yapıların olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Hasta yatakları özel olarak, yatan hastalar için tasarlanmıştır. Hastaların, yatmaya bağlı bazı rahatsızlıkların önlenmesi amacı ile ve tedavi sürecinde hastaya daha fazla konfor sunmak amacı ile üretilmektedirler. Uzun süren ve yatmayı gerektiren dinlenme dönemleri kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olabilmektedir. Dolaşımı da olumsuz etkileyen ve uzun süren yatarak dinlenme dönemleri dolaşım bozukluklarına da sebep olabilmektedir. Yatak yarası denen rahatsızlık, hareket yetersizliğine veya yokluğuna bağlı olarak gelişmektedir ve tedavisi oldukça güçtür.

Hasta yatakları sadece hastanelerde kullanılmamaktadır. Kliniklerde, evlerde ve diğer sağlık hizmeti veren kuruluşlarda da kullanılmaktadır. Hasta yatağı kavramı aynı zamanda, hastanelerin yatak kapasitesi için de kullanılmaktadır.

Hospital Bed Medical Bed
Hospital Bed Medical Bed